Kościoły
Kaplica na "Dietlówce" Zbudowana w roku 1863 (właściciel parafia rzymsko-katolicka w Krynicy)
Figura Matki Boskiej w Parku Zdrojowym wzniesiona w roku 1864, wzmocniono figurę cokołem w roku 1884, w roku 1950 obmurowano taras. z położeniem bruku i wykonaniem schodów (właściciel parafia rzymsko-katolicka w Krynicy)


Kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia N.P.Maryi
Zbudowany w latach 1888-1890, rozbudowany w latach 1932-35. W otoczeniu kościoła dwie figury kamienne w latach 1895 i 1896. ul. Kościelna 2, tel. do kancelarii (0-18) 471 23-88, 50-05. Msze św. w niedziele i święta o godz. 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 11:45, 15:00, 19:00. Odpust 15 sierpnia w święto Wniebowzięcia NMP. Spowiedź codziennie w godz. 6:30-7:30, 8:00-10:00 oraz na godzinę przed nabożeństwem wieczornym.


Kościół Pomocniczy Przemienienia Pańskiego najstarszy kościół zdrojowy, popularnie zwany kościołem parkowym. Msze św. o godz. 11:00 w każdą sobotę w okresie czasu letniego, odpust w uroczystość Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia
Koścół Parafialny św. Antoniego Padewskiego
ul. Kraszewskiego 72, tel do kancelarii (0-18) 471 22-82
Msze św. w niedzielę i święta: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 19:00 (w zimie 17:00)Odpust w niedzielę po 13 czerwca. Nabożeństwa fatimskie 13 maja i 13 października o godz. 21


Kościół Parafialny Najświętszego Serca Jezusowego Dawna cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki NMP w Słotwinach, ul. Słotwińska 50, tel. (0-18) 471 34-27. Msze św. w niedziele i święta o godz. 8:30, 11:00, 17:00. Odpust w piątek po zakończeniu oktawy Bożego Ciała.
Cerkiew Objawienia Pańskiego
Cerkiew Objawienia Pańskiego Krynica Dolna, ul. Kraszewskiego 177, tel (0-18) 471 29-79.


Cerkiew Prawosławna P.W. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza
ul. Cmentarna 3, tel. (0-18) 471 58-36. Służba Boża w niedziele i święta o godz. 10:00. W czwartą niedzielę lipca z okazji parafialnej uroczystości św. Włodzimierza odbywa się kermesz.


Kościół Chrześcijan Baptystów ul. Polna 9, Nabożeństwa niedzielne o godz. 10:00


Berest
cerkiew obecnie kościół parafii rzymsko-katolickiej p.w.Św.Kosmy i Damiana, drewniany, XVII-XVIII w., w 1842 rozbudowana i przebudowana ogrodzenie z bramą mur/drewn. ok. 1842


Mochnaczka Niżna
cerkiew obecnie kościół p.w. Św. Michała Archanioła, drewniana, XVIII w., przebudowana w 1864, rozbudowana ku zachodowi 1929 r. cerkiew, obecnie kaplica p.w. Narodzenia N.P.Marii, drewniana, 1787, odnowiona 1928 r. kapliczka murowana, I polowa XIX wieku


Mochnaczka
kościół p.w. Św. Łukasza drewniany, 1886 r.


Muszynka
cerkiew obecnie kościół p.w. Jana, drewniany, II polowa XVII ogrodzenie z bramą mur/drewn. XVIII/XIX w.


Piorunka
cerkiew obecnie kościół p.w.Św. Kosmy i Damiana, drewniany, 1798, odnowiony w 1909r.


Polany
cerkiew obecnie kościół rzymsko-katolicki p.w. Św. Michała Archanioła, 1820 r.


Tylicz
kościół drewniany 1612 r., przebudowany XVIII - XIX w.
dzwonnica murowana XVIII - XIX w.
cerkiew obecnie kościół p.w. Św. Kosmy i Damiana, drewniany, 1743, przebudowany ok. 1930 r.
kapliczka murowana I polowa XIX w.

Aktualizowano: 2009/06/24 - 06:36 - Wydawca: administrator