Kancelaria

tel. 018 472 55 00 (łączy z wszystkimi Wydziałami)
fax: 018 471 56 53

Sekretariat Burmistrzów

tel.  018 472 55 55
fax: 018 472 55 01 
e-mail: ugukry@ns.onet.pl

Sekretarz Gminy

Róża Stec tel. 018 472 55 23

Wydział Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Gminy  tel. 018 472 55 24 lub nr kancelarii i wew. 524

Referat Finansowo-Budżetowy i Analiz 018 472 55 44, 472 55 45
Kierownik Referatu -  tel. 018 472-55-25 lub nr kancelarii i wew. 525

Kasa Urzędu 018 472 55 28 lub nr kancelarii i wew. 528

Referat Podatków i Opłat 018 472 55 38, 472 55 47
Kierownik Referatu -  tel. 018 472-55-27 lub nr kancelarii i wew. 527

Wydział Spraw Obywatelskich

Dyrektor Wydziału  018 472 55-15 lub nr kancelarii i wew. 515
Kadry 018 472 55-40 lub nr kancelarii i wew. 540
Ewidencja Ludności 018 472 55-17 lub nr kancelarii i wew.517
Dowody Osobiste 018 472 55-18 lub nr kancelarii i wew. 518
Informatyk 018 472 55 16 lub nr kancelarii i wew. 516
Biuro Rady 018 472 55 26 lub nr kancelarii i wew. 526

Wydział Rozwoju Lokalnego, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Dyrektor Wydziału  472 55 14 lub nr kancelarii i wew. 514
Działalność Gospodarcza 018 472 55 13 lub nr kancelarii i wew. 513
Sport, Kultura, Turystyka i Promocja 018 472 55 12, 472 55 04

Wydział Architektury, Inwestycji i Środków Pomocowych

 018 472 55 34

Referat Inwestycji, Infrastruktury Technicznej i Środków Pomocowych 
018 472 55 34, 472 55 35, 472 55 11

Referat Architektury i Gospodarki Przestrzennej
tel. 018 472 55 54

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dyrektor Wydziału -  018 472 55 06
018 472 55 46 lub nr kancelarii i wew. 546
018 472 55 36 lub nr kancelarii i wew. 536

Wydział Mienia Gminnego

Dyrektor Wydziału -  018 472 55 31 lub nr kancelarii i wew. 531

Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 018 472-55-31 lub nr kancelarii i wew. 531, 472 55 30, 472 55 32 (geodeta), 472 55 43

Referat Gospodarki Lokalowej
Kierownik Referatu -  tel. 018 471-29-51

Pracownik Starostwa Powiatowegoprzyjmuje w sprawach dot. ewidencji gruntów i budynków
w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
tel. 018 472-55-32

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik  018 472 55 19 lub nr kancelarii i wew. 519

Straż Miejska 018 472 55 37 lub nr kancelarii i wew. 537, 0-603 925 972
Patrol 0-603 925 971

Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego:

 018 472 55 05 lub nr kancelarii i wew. 505

Godziny pracy w Urzędzie Miejskim:
Poniedziałek: 11.00 - 16.00
Wtorek: 11.00 - 15.30
Środa: 8.00 - 13.00
Piątek: 10.00 - 15.30

Samodzielne Stanowisko Specjalisty ds. Zamówień Publicznych

 tel. 018 472 55 11 lub nr kancelarii i wew. 511

Samodzielne Stanowisko Specjalisty ds. BHP
Hubert Szewczyk tel. 018 472 55 36 lub nr kancelarii i wew. 536

Aktualizowano: 2013/02/13 - 06:27 - Wydawca: administrator